Tình yêu của bạn đang rất cần điều gì

Bạn thấy tình yêu của mình đang gặp vấn đề mà không biết nó nằm ở đâu và làm sao để tháo gỡ? Lá bài dưới đây sẽ giúp bạn làm điều đó.

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tình yêu của mình đang rất cần điều gì".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

Maruko (theo Inka)