Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh thu nợ Bảo hiểm xã hội

Tính đến ngày 31/10/2022, Bảo hiểm xã hội Yên Bái đã thu tổng cộng 1.425 tỷ đồng, đạt 77,5% so với kế hoạch được giao.

Năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái được giao kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 1.838 tỷ đồng, tăng gần 17 tỷ đồng so với năm 2021; tỷ lệ phấn đấu giảm nợ là 2,1% so với tổng số thu. Cùng với đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kết hoạch đề ra, Bảo hiểm xã tỉnh Yên Bái đã thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất; đẩy mạnh truyền thông; Phân công cán bộ chuyên quản đơn vị thường xuyên bám sát, đôn đốc thu, thu nợ tại các đơn vị sử dụng lao động…

Để hoàn thành kế hoạch thu và chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp xuống mức thấp nhất (dưới 2,1%), tại cuộc họp giao ban tháng 11/2022, triển khai nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2022 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái yêu đã cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp; luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải và thực hiện thu nợ tại các đơn vị sử dụng lao động.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết, tính đến ngày 31/10/2022, đơn vị đã thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tổng cộng 1.425 tỷ đồng, đạt 77,5% so với kế hoạch được giao; số nợ Bảo hiểm xã hội các đơn vị sử dụng lao động giảm thấp chiếm 2,74%.

Kết quả này có được nhờ Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường rà soát các đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất và phối hợp các đơn vị liên quan để thanh tra, kiểm tra liên ngành nhằm hạn chế tình trạng các đơn vị nợ Bảo hiểm xã hội thời gian kéo dài, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, tích cực đôn đốc các đơn vị sau thanh tra, kiểm tra để thu hồi nợ và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đối với những đơn vị không thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo phòng chuyên môn và Bảo hiểm xã hội cấp huyện rà soát, lập danh sách các đơn vị sử dụng lao động có số nợ Bảo hiểm xã hội lớn, kéo dài để báo cáo ủy ban nhân dân cùng cấp và công khai danh tính lên các phương tiện thông tin đại chúng. Dù vậy, tính đến 31/10/2022 số nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp toàn tỉnh còn khoảng trên 50 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,74% so với tổng số thu được giao.

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết, việc đôn đốc thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trong 02 tháng còn lại của năm 2022 là giai đoạn nước rút, không tránh khỏi những khó khăn và rất cần thiết, đòi hỏi mỗi đơn vị phải có những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện một cách khẩn trương có hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đến người lao động, trong đó tập trung tuyên truyền quyền lợi, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, người lao động; các hình thức xử phạt nếu đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Song song với đó, tích cực phối hợp liên ngành và tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thu và thu nợ; thực hiện rà soát danh sách những đơn vị còn nợ Bảo hiểm xã hội để kịp thời báo cáo, tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh, huyện chỉ đạo ngành chức năng phối hợp thu nợ và triển khai thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn, góp phần tăng số thu, giảm tỷ lệ nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; từ đó quyền lợi của người lao động được đảm bảo.

Nhật Khôi

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tinh-yen-bai-day-manh-thu-no-bao-hiem-xa-hoi-227247.html