60 NĂM QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM

60 NĂM QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (02/1961 – 02/2021), sáng 08/01, tại Đồng...
Những bài học kinh nghiệm từ Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Những bài học kinh nghiệm từ Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Ý nghĩa và bài học lịch sử của việc thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Ý nghĩa và bài học lịch sử của việc thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Hội thảo khoa học về Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Hội thảo khoa học về Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

5 bài học lịch sử của sự ra đời Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

5 bài học lịch sử của sự ra đời Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Rà soát công tác chuẩn bị cho hội thảo khoa học 60 năm Ngày thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Rà soát công tác chuẩn bị cho hội thảo khoa học 60 năm Ngày thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Hội thảo 'Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam - vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử' diễn ra ngày 8-1

Lần đầu tiên tổ chức hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về Quân Giải phóng miền Nam

Lần đầu tiên tổ chức hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về Quân Giải phóng miền Nam

Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Lần đầu tiên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng về quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Lần đầu tiên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng về quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Hơn 90 tham luận gửi tới Hội thảo 'Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam – vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử'

Hơn 90 tham luận gửi tới Hội thảo 'Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam – vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử'

Vai trò của Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

Vai trò của Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

Các nhân chứng lịch sử sẽ dự hội thảo về Quân Giải phóng miền Nam

Các nhân chứng lịch sử sẽ dự hội thảo về Quân Giải phóng miền Nam

Hội thảo kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Hội thảo kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Lần đầu tổ chức hội thảo về Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Họp báo Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng nhân 60 năm thành lập Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Họp báo Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng nhân 60 năm thành lập Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Gần 90 tham luận gửi tới hội thảo về Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Gần 90 tham luận gửi tới hội thảo về Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Họp báo giới thiệu về hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng diễn ra tại tỉnh Đồng Nai

Họp báo giới thiệu về hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng diễn ra tại tỉnh Đồng Nai