Tình trạng chống người thi hành công vụ diễn ra nghiêm trọng

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Năm 2007 đã xảy ra 50.878 vụ phạm pháp hình sự, giảm 5,5% so với năm 2006, tuy nhiên, tình hình ANTTXH còn phức tạp. Đặc biệt, tình trạng chống người thi hành công vụ diễn ra nghiêm trọng.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2007/12/mlnews.2007-12-21.2080384935