Tính thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục?

Tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ này lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng thẻ lần trước, nếu có gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Tính thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục? - Ảnh 1

Bố đẻ bà Nguyễn Hiền Lương (TP. Hà Nội) là bộ đội nên bà hưởng chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) theo diện thân nhân của quân nhân từ bé đến hết năm 18 tuổi (năm 2013). Ngày 1/6/2014 bà Lương tiếp tục mua BHYT từ đó cho đến nay. Bà Lương hỏi, bà có được tính là tham gia BHYT 5 năm liên tục không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 5 và Khoản 2, Điều 21 Thông tư liên tịch số 41 ngày 24-11-2014 của liên Bộ Y tế, Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật BHYT quy định “thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng”; “Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 1-1-2015”.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp của bà có thời gian gián đoạn tham gia BHYT từ ngày 1-4-2014 đến ngày 1-6-2014, trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Thông tư liên tịch số 41 nói trên. Vì vậy, thời hạn sử dụng thẻ BHYT lần cấp trước của bà không được tính nối tiếp với thời hạn sử dụng thẻ BHYT cấp lần sau, để xác định thời điểm tham gia đủ năm năm liên tục.

Theo Chinhphu.vn