Tinh thần tự nguyện

Hai Phiếm hàng ngày vẫn đến trường đưa đón cháu nội đi học và ông kể với

Nghĩ tôi: - Nhiều nhà trường hiện nay đã có những cải tiến đáng kể, tránh được những sai lầm ấu trĩ của những năm trước... - Hoan hô, có thế chứ! Nhưng là cải tiến gì? - Nghĩ tôi tò mò. - Thứ nhất là họp phụ huynh không ghi sẵn các khoản đóng góp ngoài quy định lên bảng. Ai đó chụp lại mà đưa lên báo thì còn gì là kỷ cương. - Vậy chúc mừng cho rất nhiều phụ huynh thoát khỏi sự đóng góp... - Thứ hai là nhà trường luôn phát huy tinh thần tự nguyện đóng góp của phụ huynh thông qua màn độc diễn của ông (bà) trưởng ban phụ huynh phát biểu mức đóng góp ngoài luồng theo kiểu... "chân gỗ"! - Vấn đề thứ hai này chưa có gì mới vì năm nào cũng có chuyện này... - Nhưng mới ở vấn đề thứ 3 liên quan, ấy là có một đơn thảo sẵn, phô tô hàng loạt đưa đến tận tay phụ huynh với nội dung tôi đề nghị nhà trường, lớp thu thêm khoản quỹ này nọ vì sự tiến bộ của con tôi. Phụ huynh chỉ việc ký vào, rất chi là tiện và nhanh gọn! - Xem ra tinh thần tự nguyện rất chặt chẽ! - Thế tôi mới thấy là có "tiến bộ" mang tính đột phá! Phụ huynh chỉ có 2 sự tự nguyện: Tự nguyện đóng góp hoặc tự nguyện chuyển trường cho con khi năm học đã bắt đầu. - Tất nhiên là chẳng ai chọn phương án tự nguyện thứ hai. Và sáng kiến này quả thật có tác dụng rất lớn trong việc nhà trường cũng tự nguyện... làm xấu đi hình ảnh của mình, xấu đi môi trường sư phạm! Khi phụ huynh sau khi tự nguyện chắc phải thêm lời than thở và con cháu cũng biết thì không biết trò nhìn thầy cô liệu có nguyên vẹn lòng kính trọng? - Xin bác tự nguyện bỏ câu chuyện này đi kẻo các trường trong cả nước noi theo tinh thần tự nguyện này thì gay... - Để còn xem các cấp quản lý nhà trường có tự nguyện tìm hiểu chuyện tự nguyện này không đã! CẢ NGHĨ