Tỉnh Quảng Ninh bầu trực tiếp 1.452 trưởng thôn, bản, khu phố

  Báo Công Thương
  55 liên quanGốcQuảng Ninh

  Đồng loạt 1.452 thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025 trong ngày 5/6.

  Bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị ở cơ sở và cũng là ngày hội toàn dân. Đây là dịp các cử tri trong toàn tỉnh Quảng Ninh trực tiếp bầu 1.452 trưởng thôn, bản, khu phố - những người đại diện cho nhân dân trong thôn, bản, khu phố để tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

  Cử tri xã Bằng Cả (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đi bầu cử

  Cử tri xã Bằng Cả (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đi bầu cử

  Bám sát các quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy và UBND cấp huyện đã chỉ đạo cấp xã tổ chức họp, nghe cấp ủy chi bộ báo cáo nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố, đảm bảo thực hiện triển khai hiệu quả mô hình, quy trình “Dân tin - Đảng cử”.

  Nhờ công tác chuẩn bị tốt, an toàn, đúng luật và đạt kết quả cao

  Nhờ công tác chuẩn bị tốt, an toàn, đúng luật và đạt kết quả cao

  Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố, trên cơ sở thực hiện quy trình nhân sự “Dân tin - Đảng cử”từ năm 2019, đây là chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, củng cố và xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở, nhất là trong giải phóng mặt bằng các công trình, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

  Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác trước bầu cử

  Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác trước bầu cử

  Trước đó, khắp nơi trên địa bàn thị huyện, các thôn, bản, khu phố đều đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân nhiệt tình tham gia quét dọn chỉnh trang nhà văn hóa, quét dọn đường làng, ngõ xóm, cắt, nhổ cỏ bồn hoa, cắt tỉa hàng rào xanh, thu gom rác, chỉnh trang hành lang đường.. làm thay đổi diện mạo khu dân cư.

  Các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hạ Long tích cực tham gia làm vệ sinh môi trường trước ngày diễn ra bầu cử

  Các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hạ Long tích cực tham gia làm vệ sinh môi trường trước ngày diễn ra bầu cử

  Cuộc bầu cử diễn ra thành công góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ diễn ra vào ngày 3/7/2022.

  Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm tại các địa điểm bầu cử

  Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm tại các địa điểm bầu cử

  Tiến Dũng

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tinh-quang-ninh-bau-truc-tiep-1452-truong-thon-ban-khu-pho-179596.html