Tính phí dừng, đỗ ô tô theo thời gian

UBND TP HCM vừa giao liên Sở Tài chính - GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng lại mức thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn, phù hợp với đặc thù của thành phố, trình UBND thành phố thông qua trong tháng 8 tới.

UBND TP HCM cũng kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006, theo hướng thu phí dừng, đỗ xe ô-tô theo thời gian và thu theo phương pháp lũy tiến, để góp phần giảm ùn tắc giao thông và lấy nguồn thu đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông. Phong Khê