Tính lãi tiền vay chương trình học sinh, sinh viên

Trong thời hạn phát tiền vay tức là trong thời gian HSSV còn đang theo học tại trường thì chưa phải trả nợ gốc và lãi...

Bạn Thùy Dương (Đại học Công nghiệp Hà Nội) hỏi: Khi vay vốn chương trình tín dụng HSSV mà không đăng ký trả lãi theo tháng hoặc quý thì khi có việc làm, tiền lãi có bị cộng vào tiền gốc không? Nếu có thì cộng vào theo tháng hay theo quý?

Tính lãi tiền vay chương trình học sinh, sinh viên - Ảnh 1

Hình minh họa.

Ngân hàng Chính sách xã hội trả lời: Trong thời hạn phát tiền vay tức là trong thời gian HSSV còn đang theo học tại trường thì chưa phải trả nợ gốc và lãi.

Lãi tiền vay được tính kể từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc. Người vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi HSSV có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học.

NHCSXH thỏa thuận với người vay trả lãi theo định kỳ tháng hoặc quý trong thời hạn trả nợ. Trường hợp người vay có nhu cầu trả lãi theo định kỳ hàng tháng, hàng quý trong thời hạn phát tiền vay thì NHCSXH thực hiện thu theo yêu cầu của người vay. Vì vậy lãi tiền vay không bị cộng vào tiền gốc.

PV