Tỉnh Khánh Hòa thực hiện chương trình OCOP năm 2021

  213 liên quanGốc

  UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc tiếp tục Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP).

  Lãnh đạo UBND huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) trao giấy chứng nhận cho các sản phẩn đạt OCOP.

  OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2018 - 2020. Chương trình có mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

  Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

  Theo Bộ NN&PTNT, đến hết năm 2020, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai Chương trình OCOP. 4.451 sản phẩm OCOP của 2.491 chủ thể đã được các địa phương đánh giá, phân hạng từ 3 sao trở lên. Chương trình đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập của người dân nông thôn…

  Hiện nay, dự thảo đề án Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025 đang được thực hiện. Vì vậy, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chủ động cân đối để bố trí nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và các nguồn lực huy động hợp pháp khác ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình OCOP trong năm 2021 theo các cơ chế, chính sách và quy định hiện hành cho đến khi đề án Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 theo các quy định đã được ban hành.

  Qua nhiều năm thực hiện Chương trình OCOP, Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: kinh tế nông thôn phát triển; đời sống nông dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng, nhà ở nông thôn được xây dựng, nâng cấp, cải tạo; bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được nhân dân và xã hội đồng tình hưởng ứng; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được phát huy, hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, chuyên canh; nhiều hàng hóa nông sản được chứng nhận nhãn hiệu và chất lượng.

  Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/tinh-khanh-hoa-thuc-hien-chuong-trinh-ocop-nam-2021-18857/