Tình huống trong đêm gác

    Gốc

    "Gác thay là một sự chia sẻ và đôi khi, việc mất đi một vài tiếng đồng hồ để ngủ lại đem lại cho tôi những tình cảm đồng đội không dễ gì có được”...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.23904.qdnd