Tình hình tiêu thụ mặt hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam 6 tháng đầu năm

Báo cáo Cập nhật thị trường ngành hàng tiêu dùng nhanh quý II/2015 của hãng nghiên cứu thị trường Nielsen vừa công bố hôm nay cho thấy, tăng trưởng của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) ở thị trường nông thôn tốt hơn so với thành thị cho thấy những cơ hội tại thị trường nông thôn dành cho các nhà sản xuất.

Tình hình tiêu thụ mặt hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam 6 tháng đầu năm - Ảnh 1

Trong khi thành thị chỉ đạt mức tăng trưởng vào khoảng 1,6% vào quý II, thì thị trường nông thôn đạt mức 2,7%, chủ yếu do tăng trưởng khối lượng tiêu thụ.

Tình hình tiêu thụ mặt hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam 6 tháng đầu năm - Ảnh 2

Đức Anh