Tình hình sạt lở tại Cà Mau diễn biến nhanh, phức tạp

Mùa khô năm nay không chỉ đến sớm mà còn đang diễn ra gay gắt hơn so với nhiều năm gần đây, khiến tình hình sạt lở, sụt lún đất tại vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, gia tăng nhanh chóng và diễn biến phức tạp.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tinh-hinh-sat-lo-tai-ca-mau-dien-bien-nhanh-phuc-tap-111807.htm