Tinh giản biên chế đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo

    Gốc

    Tại Hội nghị triển khai Nghị định 132/2007/NĐ-CP về tinh giản biên chế hôm qua 2.10, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ Nguyễn Đức Chiến cho biết, một trong những đối tượng tinh giản biên chế mới theo quy định của Nghị định 132 là những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo, bao gồm cán bộ được bầu và được bổ nhiệm, do sắp xếp tổ chức hoặc không tái cử nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, không thể bố trí được theo vị trí công việc mới.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/10/3/211033.tno