Tỉnh Đồng Nai thu hút được 450 triệu USD vốn FDI

Theo Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Đồng Nai, trong 5 tháng đầu năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 22 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 190 triệu USD và điều chỉnh 142 dự án, trong đó 26 dự án có tổng vốn tăng 260 triệu USD.

Công ty TNHH Kobelco - Eco Solution (Nhật Bản) đang xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tổng số vốn thu hút đầu tư FDI mới lẫn tăng vốn từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt 450 triệu USD, bằng 45,3% so với kế hoạch thu hút 1 tỷ USD của năm 2013.
Để duy trì mức tăng trưởng cao và đẩy mạnh thu hút đầu tư, bên cạnh sự quan tâm về cải cách hành chính, tỉnh đã tăng cường hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng, các dịch vụ phục vụ công nhân và nhà đầu tư…
Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng đã tập trung các giải pháp tháo gỡ hỗ trợ doanh nghiệp như thông qua hoạt động của Ban hành động hỗ trợ doanh nghiệp và các sở, ngành địa phương, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động đầu tư, tăng cường đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nhằm xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
Để mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài năm 2013 đạt được kế hoạch đề ra, tỉnh đang thực hiện chủ trương “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp,” cải cách các thủ tục hành chính của doanh nghiệp bằng cơ chế "một cửa," "một cửa liên thông," kịp thời lắng nghe và giải quyết trực tiếp các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp với thủ tục rõ ràng, công khai, minh bạch, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế theo đúng quy định của Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan.
Tuy nhiên, tỉnh đã có chủ trương là không thu hút đầu tư bằng cách ban hành các ưu đãi riêng ngoài quy định pháp luật hiện hành mà chủ yếu tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, tăng cường cải tiến thủ tục hành chính và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, để các doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển./.

Lê Hiền (TTXVN)