Tình đồng hương, nghĩa đồng nghiệp

    Gốc

    Người xin nước, người lấy khăn lau khắp thân thể nạn nhân. Không người thân bên cạnh, họ tự tìm đến với nhau

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/203549.asp