Tỉnh Điện Biên và tỉnh Phôngxalỳ tăng cường hợp tác

    Gốc

    Ngày 12/10, lãnh đạo tỉnh tỉnh Điện Biên và tỉnh Phôngxalỳ (Lào) đã ký biên bản hợp tác năm 2007-2008, thỏa thuận tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, giáo dục và an ninh biên giới.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217940/Default.aspx