Tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ "Hyundai Vinashin đổ rác nguy hiểm"

    Gốc

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng kết luận, sai phạm của Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin phải xử lý nghiêm minh, vì tháng 1/2007 HVS từng bị xử phạt 85 triệu đồng. “Tuy nhiên, khi xử lý cần cân nhắc lợi ích môi trường gắn kết với kinh tế - xã hội”, ông Thắng nêu ý kiến.>> Gây ô nhiễm, hai doanh nghiệp bị tạm đình chỉ hoạt động

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/7/95408.cand