Tin vui về kinh tế toàn cầu

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Mặc dù còn nhiều trở ngại phải vượt qua, nhưng tầm nhìn về tương lai phát triển kinh tế toàn thế giới vẫn hứa hẹn rất sáng sủa.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-04.6095768464