Tin vào nhiệm kỳ mới

  89 liên quanGốc

  Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội (QH) khóa XV chính thức mở ra một nhiệm kỳ mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta, cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước.

  QH khóa mới bắt đầu đi vào hoạt động trong bối cảnh cả nước đang dồn sức người, sức của chống đại dịch Covid-19 hiện diễn biến rất phức tạp ở nhiều địa phương, thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đây cũng là một nhiệm vụ đặt ra với QH - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất - trong xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

  Kỳ họp đầu tiên của QH khóa XV có vai trò rất quan trọng, trong đó có nội dung bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự 50 chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước; xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Là kỳ họp đặt nền móng cho hoạt động trong toàn khóa XV, QH xem xét, quyết định đồng thời các kế hoạch 5 năm tại kỳ họp thứ nhất nhằm bảo đảm tính tổng thể và là cơ sở quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo điều kiện để các cơ quan, các ngành, các cấp, các địa phương sớm chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết của QH cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

  QH khóa XV đi vào hoạt động trong bối cảnh đất nước đứng trước thách thức thức "kép" rất lớn là chống đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Những thách thức này đè nặng lên vai của 499 vị đại biểu được cử tri cả nước kỳ vọng, tin tưởng, gửi gắm qua từng lá phiếu bầu mới đây. Họ đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kỳ vọng của cử tri trong suốt quá trình vận động tranh cử vừa qua và chính là đã cam kết với cử tri rằng sẽ biến những chương trình hành động, lời hứa của mình thành hành động thực tiễn.

  Rất nhiều trong số 499 vị đại biểu QH của nhiệm kỳ hiện nay là những cán bộ lãnh đạo, giữ các cương vị chủ chốt trong bộ máy nhà nước, cơ quan, đoàn thể từ trung ương tới địa phương. Những hành động thực tiễn trong công tác của họ nhằm thực hiện lời hứa với cử tri cũng như tiếp tục lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước, vì thế rất quan trọng trên cương vị "kép" đại biểu của dân và cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước.

  Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc QH khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhằm bảo đảm hoạt động của QH khóa XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, một vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định là cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó.

  Được như vậy, chúng ta có niềm tin vào một nhiệm kỳ mới.

  PHAN ĐĂNG

  Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/thoi-su/tin-vao-nhiem-ky-moi-20210720223553115.htm