Tin vắn

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    * Từ ngày 1-1-2009, tỷ lệ thu phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn TPHCM là 10%. Đây là quyết định mới nhất mà Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng vừa ký và ban hành

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/12/176486