Tin vắn

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trong hai ngày 30 và 31-10, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2008

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/11/170319