Tin vắn

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ban Thi đua - Khen thưởng LĐLĐ TPHCM cho biết, đến chiều 2-7, có 53 CNVC-LĐ đăng ký tham gia giải thưởng Tôn Đức Thắng lần VIII năm 2008 do LĐLĐ TPHCM phối hợp Báo SGGP tổ chức.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/7/157566