Tin vắn

MỹTNS Hillary Clinton sẽ cùng vận động tranh cử với ông Barack Obama vào ngày 27-6 nhằm lôi kéo các cử tri thuộc tầng lớp lao động da trắng, phụ nữ và người lớn tuổi vốn là những lực lượng chính ủng hộ bà Clinton.