Tin Vắn

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Trả lời thắc mắc của các địa phương liên quan đến việc bán nhà sở hữu nhà nước, Bộ Xây dựng giải thích: đối với nhà sở hữu nhà nước...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/05/111347/5160