Tin Vắn

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    khu đất 11C - 11 -1 3 Công trường Lam Sơn, quận 1 (diện tích 2.758m2) là dự án khách sạn cao cấp, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2010; khu đất số 39 Nguyễn Văn Bá...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/27/092817/4295