Tin vắn

TT - Bổ sung ba tập phim Kể chuyện quân giới Nam bộ - B2, Ban liên lạc quân giới Nam bộ - B2 (thuộc Hội Cựu chiến binh VN TP.HCM) vừa cho biết. Phim dài 60 phút gồm các nội dung: Đảng lãnh đạo bước đầu xây dựng ngành quân giới; hình thành và hoạt động quân giới chống Pháp, Mỹ....