Tin vắn thị trường thế giới ngày 25/6

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 25/6...