Tin vắn thị trường thế giới ngày 20/11

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa nông lâm sản trên thị trường thế giới ngày 20/11...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=13ccfb38bbcf9e&page=category