Tin vắn thị trường thế giới ngày 2/7

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 2/7...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=c49159be62f195&page=category