Tin vắn thị trường thế giới ngày 16/11

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 16/11...