Tin vắn thị trường thế giới ngày 14/11

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 14/11...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=0901&home=detail&id=66a87f90ab6c7b&page=category