Tin vắn thị trường thế giới ngày 14/11

    Gốc

    Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng nông lâm sản trên thị trường thế giới ngày 14/11...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=1bc748a116ba50&page=category