Tin vắn ngày 11-6

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 12 tại khu du lịch Suối Tiên TP Hồ Chí Minh thu hút 400 nghìn lượt người tham quan.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124085&sub=127&top=39