Tin vắn mua và bán cổ phiếu ngày 10/2

(NDHMoney) Thông tin giao dịch cổ phiếu trên HOSE và HNX ngày 10/2/2011.

Lướt sóng cổ phiếu * MTG: Từ ngày 11/2 - 11/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) đăng ký "lướt sóng" 500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần MT Gas (MTG-HOSE). Số cổ phiếu nắm giữ hiện có là 734.290 cổ phiếu, tương đương với 6,11% khối lượng cổ phiếu MTG đang lưu hành. * GMD: Từ ngày 11/2 - 11/4, Deutsche Bank Ag London - Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (GMD-HOSE), đăng ký bán 3,6 triệu cổ phiếu và mua 2 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến qua sàn, khớp lệnh và thỏa thuận. Số cổ phiếu nắm giữ dự kiến sau khi mua và bán là 4.001.216 cổ phiếu, tương đương với 4%. Kết quả giao dịch * TLG: Từ ngày 7/12 - 1/2/2011, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) - Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG - HOSE), đã bán 25.670 cổ phiếu trên tổng số 300.000 cổ phiếu đăng ký bán và không mua được cổ phiếu nào trên tổng số 300.000 cổ phiếu đăng ký mua. Lý do không thực hiện hết giao dịch như đăng ký là mức giá bán và mua không như dự kiến. Sau khi kết thúc giao dịch, số cổ phiếu TLG mà BVSC nắm giữ là 1.131.360 cổ phiếu, chiếm 7,3% tổng số cổ phiếu TLG đang lưu hành. * MTG: Từ ngày 3/12/2010 - 28/1/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) đã đăng ký "lướt sóng" 500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần MT Gas (MTG-HOSE). Hết thời hạn, cổ đông này đã mua được 40.005 cổ phiếu và bán được 190.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ hiện có là 734.290 cổ phiếu, tương đương với 6,11% khối lượng cổ phiếu MTG đang lưu hành. * HBC: Từ ngày 2/12/2010 - 28/1/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) - Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE), đã đăng ký mua và bán cùng số lượng 200.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, hết thời hạn giao dịch, cổ đông này đã bán được 140.510 cổ phiếu nhưng mới mua được 12.005 cổ phiếu, trong đó có 5 cổ phiếu mua lô lẻ theo yêu cầu của khách hàng. Số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 272.857 cổ phiếu, chiếm 1,68% vốn điều lệ của tổ chức phát hành. Hình minh họa * LGL: Từ ngày 2/12/2010 - 28/1/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) - Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã LGL-HOSE), đã đăng ký "lướt sóng" 500.000 cổ phiếu. Hết thời hạn đăng ký, cổ đông này mới này mới mua được 367.520 cổ phiếu và bán 254.200 cổ phiếu vì điều kiện thị trường biến động không thuận lợi. Số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 1.510.507 cổ phiếu, chiếm 10,79% vốn điều lệ của tổ chức phát hành. * VFMVF1: Từ ngày 2/12/2010 - 2/2/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) - Cổ đông lớn của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1 (mã VFMVF1-HOSE) đã đăng ký mua và bán cùng số lượng 2 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF1 nhằm để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Tuy nhiên, cổ đông này mới bán được 409.640 chứng chỉ quỹ và mua được 100.000 chứng chỉ quỹ. BVSC cho biết, lý do không thực hiện được giao dịch như đăng ký vì mức giá mua bán không theo dự kiến. Số chứng chỉ quỹ nắm giữ hiện tại là 6.221.735 chứng chỉ quỹ, chiếm 6,22%. * CII: Từ ngày 6/12/2010 - 28/1/2011, Deutsche Bank Ag London - Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII-HOSE), đã đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu và mua 1 triệu cổ phiếu. Hết thời hạn giao dịch, cổ đông này đã bán được 2.330.680 cổ phiếu và mua được 111.060 triệu cổ phiếu vì điều kiện thị trường biến động, dẫn đến việc nhà đầu tư thay đổi kế hoạch. Số lượng cổ phiếu hiện tại là 2.533.515 cổ phiếu, tương đương với 3,37%. * VMG: Từ ngày 6/12/2010 - 26/1/2011, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh - Người có liên quan đến bà Trương Thị Đàm - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (mã VMG-HNX), đã bán 489.100 cổ phiếu trên tổng số 500.000 cổ phiếu đăng ký bán trước đó. Theo cổ đông này, lý do không thực hiện hết giao dịch vì giá giao dịch cổ phiếu VMG trên thị trường thấp, không đảm bảo giá bán như kế hoạch đặt ra. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 10.900 cổ phiếu. * SGC: Từ 2/12/2010 - 28/1/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC) - Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) đã đăng ký mua và bán cùng số lượng 300.000 cổ phiếu SGC. Tuy nhiên, đã hết thời hạn giao dịch, cổ đông này mới mua được 34.900 cổ phiếu và chưa bán được cổ phiếu nào. Lý do không thực hiện giao dịch vì điều kiện thị trường biến động không thuận lợi. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 431.733 cổ phiếu, chiếm 7,25% vốn điều lệ. * VCR: Từ ngày 25/11/2010 - 22/1/2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã VCR-HNX) , đã đăng ký mua 125.800 cổ phiếu và bán 303.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, đã hết thời hạn giao dịch, cổ đông này cũng mới mua được 80.0000 cổ phiếu và chưa mua được cổ phiếu nào. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 3.257.200 cổ phiếu, tương đương 10,86% trên tổng số cổ phiếu lưu hành. * CT6: Từ ngày 1/12/2010 - 18/1/2011, ông Lại Văn Quán - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình 6 (mã CT6-HNX), đã mua 30.300 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua là 200.896 cổ phiếu. * CIC: Từ ngày 24 - 25/1/2011, ông Nguyễn Phi Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (mã CIC-HNX) đã bán 10.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 59.950 cổ phiếu. * VTC: Từ ngày 1/12/2010 - 31/1/2011, ông Phạm Cử - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (mã VTC-HNX) đã đăng ký mua 10.000 cổ phiếu nhưng mới mua 6.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch như đăng ký vì không khớp lệnh. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua là 6.006 cổ phiếu. * NAG: Ngày 14/1/2011, ông/bà Nguyễn Đức Khả - Cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Nagakawa (mã NAG-HNX), đã mua 1,6 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua là 4.068.000 cổ phiếu, tương đương 42,5% trên tổng số vốn điều lệ.