Tin vắn kinh tế

Ngày 28/3, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua Hiệp định trao đổi tiền tệ với Nhật Bản, theo đó hai bên sẽ trao đổi một khoản tài chính trị giá 3 tỷ USD trong trường hợp cần thiết, nhằm bảo vệ nền kinh tế Ấn Độ trước bất kỳ cuộc khủng hoảng tiền tệ nào. Nhật Bản đã ký hiệp định trao đổi tiền tệ với các nước châu Á khác như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaixia, Philíppin, Xingapo và Inđônêxia.