Tin vắn chứng khoán ngày 9/2

(24h) - Những thông tin đáng chú ý ngày 9/2/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 11/2/2011 - 11/4/2011, BI Private Equity New Market II/KS, tổ chức có liên quan đến Công ty Cổ phần Dược Phẩm Viễn Đông (mã DVD-HOSE) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.600.000 cổ phiếu, nhằm thay đổi cấu trúc danh mục đầu tư. * Từ ngày 14/2/2011 - 14/3/2011, ông Vũ Huy An - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) đăng ký bán hết 13.000 cổ phiếu, nhằm thu xếp tài chính cá nhân. * Ngày 28/1/2011, Vietnam Azalea Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) đã mua 322.296 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.773.676 cổ phiếu, chiếm 22,66% vốn điều lệ. * Từ ngày 14/12/2010 -20/1/2011, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây nguyên (mã TIC-HOSE) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 730.620 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 13.313.254 cổ phiếu, chiếm 54% vốn điều lệ. * Từ ngày 16/12/2010 - 16/1/2011, Deutsche Bank Ag London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu, đã mua 668.010 cổ phiếu, đăng ký bán 1.500.000 cổ phiếu, đã bán 3.710 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do thị trường biến động liên tục dẫn đến việc nhà đầu tư thay đổi kế hoạch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.601.216 cổ phiếu, chiếm 5,6% vốn điều lệ, nhằm mua và bán cổ phiếu. * Từ ngày 27/9/2010 - 27/12/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 839.060 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 958.060 cổ phiếu quỹ. * Ngày 27/1/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vinpearl (mã VPL-HOSE) đã chuyển nhượng hết 16.200.000 cổ phiếu nhằm sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sinh Thái. * Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp dầu khí – Idico Long Sơn (mã PXL-HOSE) thông báo miễn nhiễm Kế toán trưởng đối với ông Phùng Văn Công kể từ ngày 28/1/2011 do ông Công chuyển công tác. * Từ ngày 2/12/2010 - 28/1/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ BIDV và Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đã mua 12.005 cổ phiếu, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, đã bán 150.510 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 272.857 cổ phiếu, chiếm 1,68% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư của công ty. * Ngày 28/1/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã mua 2.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu hiện đang nắm giữ lên 4.250.000 cổ phiếu, chiếm 5,7% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. * Từ ngày 29/11/2010 - 29/1/2011, ông Hồ Mạnh Hùng - thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do chưa đạt được kỳ vọng về giá, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 16.331 cổ phiếu, chiếm 0,016% vốn điều lệ. * Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFM-HOSE) thông báo kể từ ngày 27/1/2011, ông Trần Lê Minh - Gián đốc chi nhánh Công ty VFM tại Hà Nội được bổ nhiệm là Tổng giám đốc Công ty VFM. * Từ ngày 17/12/2010 - 26/1/2011, bà Hoàng Thị Mỹ Phượng, em bà Hoàng Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vạn phát hưng (mã VPH-HOSE) đã bán hết 2.000.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân. * Từ ngày 17/12/2010 - 28/1/2011, ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã TNT-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 314.120 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.864.120 cổ phiếu, chiếm 45,46% vốn điều lệ, nhằm tăng số lượng và tỷ lệ nắm giữ. * Từ ngày 16/12/2010 - 28/1/2011, bà Lê Thị Hồng Hạnh, vợ ông Đinh Ngọc Dạm - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đã bán 12.490 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình. * Từ ngày 7/1/2011 - 26/1/2011, ông Lê Quang Hiệp, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành (mã DTT-HOSE) đã mua 83.520 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 623.320 cổ phiếu, chiếm 7,64% vốn điều lệ, nhằm tăng số lượng cổ phiếu. * Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã SRC-HOSE) thông báo ông Phạm Quang Rong - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/2/2011. * Từ ngày 25/11/2010 - 22/1/2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã VCR-HOSE) đăng ký giao dịch mua 125.800 cổ phiếu, đã mua 80.000 cổ phiếu, đăng ký bán 303.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.257.200 cổ phiếu, tương đương 10,86% trên tổng số cổ phiếu lưu hành. * Ngày 9/2/2011, 300.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (mã DL1-HNX) niêm yết trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 3.000.000.000 đồng. * Từ ngày 7/12/2010 - 27/1/2011, bà Nguyễn Thị Phương Uyên - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (mã VSP-HNX) đã bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 227 cổ phiếu. * Từ ngày 2/12/2010 - 28/1/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS-HNX) đăng ký bán 808.300 cổ phiếu, đã bán 76.700 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu nắm giữ còn 731.611 cổ phiếu, chiếm 4,645% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. * Từ ngày 14/12/2010 - 24/1/2011, bà Phạm Thị Hằng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) đăng ký bán 1.500 cổ phiếu, nhưng không bán do đã tạo được nguồn tài chính cá nhân, số cổ phiếu nắm giữ là 1.500 cổ phiếu. * Từ ngày 29/11/2010 - 25/1/2011, ông Thái Bá Tuấn - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 9 (mã VE9-HNX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, đã bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 70.497 cổ phiếu. * Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) thông báo ủy quyền ông Nguyễn Đức Thủy – phó phòng thư ký tổng hợp – văn phòng tổng công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí thực hiện quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam và hủy bỏ quyền công bố thông tin của ông Lê Phúc Yên. * Ngày 24/1/2011, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX) đã mua 900.000 cổ phiếu, tương đương với 20,91% trên tổng vốn điều lệ, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 900.000 cổ phiếu, tương đương với 20,91% trên tổng vốn điều lệ. * Từ ngày 17/1/2011 - 18/1/2011, ông Hồ Khả Thịnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí (mã PVE-HNX) đã bán 12.320 quyền, bằng 11.704 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện việc chuyển quyền mua là 12.320 cổ phiếu, chiếm 0.15% vốn điều lệ. * Ngày 20/1/2011, ông Nguyễn Đăng Chiểu, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông (mã CKV-HNX) đã mua 218.800 cổ phiếu, tương đương với 5.4 % trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 218.800 cổ phiếu, tương đương với 5,4% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. * Từ ngày 8/12/2010 - 25/1/2011, ông Phạm Anh Đức - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HNX) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, đã bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 77.238 cổ phiếu. * Từ ngày 5/1/2011 - 5/2/2011, ông Lê Phúc Tùng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.138 cổ phiếu. * Từ ngày 24/12/2010 - 22/1/2011, ông Đỗ Đình Bách, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (mã SME-HNX) đăng ký bán 1.600.305 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá chứng khoán trong khoảng thời gian đăng ký bán không đạt được kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.600.305 cổ phiếu, chiếm 7,11% vốn điều lệ. * Từ ngày 19/11/2010 - 19/1/2011, ông Đỗ Văn Hội - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã TJC-HNX) đăng ký bán 27.400 cổ phiếu, đã bán 12.400 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết số lượng đăng ký là do chưa đạt được giá bán như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 15.000 cổ phiếu. * Từ ngày 13/12/2010 - 20/1/2011, bà Văn Thị Ái Nữ, vợ ông Xà Thiệu Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (mã SED-HNX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 30.000 cổ phiếu. * Từ ngày 3/12/2010 - 3/1/2011, bà Đặng Thu Hiền, em ông Đặng Đình Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (mã DZM-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do giá thị trường của cổ phiếu tăng cao, không phù hợp với kế hoạch đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ 0 cổ phiếu. * Ngày 21/1/2011, Lion Global Vietnam Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HNX) đã bán 30.400 cổ phiếu, tương đương với 0,57% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, số cổ phiếu nắm giữ còn 246.000 cổ phiếu, tương đương với 4,69% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. * Từ ngày 7/12/2010 - 21/1/2011, bà Nguyễn Thị Hải Tạo - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải và Bất động sản Việt Hải (mã VSP-HNX) đã bán 26.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 10 cổ phiếu. * Từ ngày 22/11/2010 - 21/1/2011, bà Trần Thị Thu Hướng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) đã bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 6.690 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. TAGS: chung khoan, thi truong chung khoan, san giao dich, nha dau tu, co phieu 24H.COM.VN (Theo VnEconomy)