Tin vắn chứng khoán ngày 27/9

Những thông tin đáng chú ý ngày 27/9/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 22/9/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) được niêm yết 17.335.432 cổ phiếu trên HOSE. Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh Hồ sơ theo yêu cầu. Ngày 28/9/2010, 3.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ. Từ ngày 27/9/2010 - 27/11/2010, Old Square Capital Master Fund, L.P, cổ đông nội bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, đăng ký bán 55.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 110.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Từ ngày 27/9/2010 - 26/11/2010, Vietnam Dragon Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (mã CTD-HOSE) đăng ký bán 250.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.500.000 cổ phiếu, chiếm 4,88% tổng số cổ phiếu đang niêm yết của CTD, nhằm cơ cấu dnah mục đầu tư. Từ ngày 28/9/2010 - 28/11/2010, ông Phạm Văn Nùng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nông Dược Hai (mã HAI-HOSE) đăng ký bán 181.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 900.383 cổ phiếu, chiếm 6,21% vốn điều lệ, nhằm cân đồi nhu cầu tài chính. Từ ngày 28/9/2010 - 26/11/2010, ông Phan Trung Quang, người có liên quan đến ông Phan Trung Huy - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đăng ký bán tiếp 19.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 10.000 cổ phiếu. Ngày 29/9/2010, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, theo phương thức đấu giá, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.602.752 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. Ngày 29/9/2010, bà Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) đăng ký mua 600.000 cổ phiếu, theo phương thức đấu giá, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2.390.658 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. Từ ngày 22/7/2010 - 22/9/2010, Công ty Cổ phần Licogi 16.6, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) đăng ký bán 462.015 cổ phiếu, nhưng không bán được do không đạt kỳ vọng về giá, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 462.015 cổ phiếu. Từ ngày 27/9/2010 - 27/11/2010, Công ty Cổ phần Licogi 16.6, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) đăng ký bán hết 462.015 cổ phiếu, nhằm cơ cấu nguồn vốn kinh doanh. Từ ngày 19/7/2010 - 17/9/2010, Red River Holding thuộc nhóm đầu tư tổ chức, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do tình hình thị trường biến động không phù hợp với kế hoạch của nhà đầu tư thực hiện giao dịch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.252.985 cổ phiếu, chiếm 5,95% trên tổng số 37.874.612 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Bà Nguyễn Thị Băng Thanh, vợ ông Nguyễn Bảo Sơn - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) đã mua 5.230 cổ phiếu VFG và bán 4.000 cổ phiếu VFG từ ngày 11/8/2010 đến ngày 7/9/2010 nhưng không công bố thông tin. Bà Dương Thị Kim Loan, em bà Dương Thị Kim Hương - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE) đã mua 20.500 cổ phiếu ANV từ ngày 25/8/2010 đến ngày 8/9/2010 và bán 5.500 cổ phiếu ANV vào ngày 6/9/2010 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Ông Mai Hải Hòa, con ông Mai Xuân Bình - thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và Dân dụng dầu khí (mã PXI-HOSE) đã bán 2.000 cổ phiếu PXI vào ngày 26/07/2010 nhưng không công bố thông tin. Bà Nguyễn Thị Hiếu Thương, con ông Nguyễn Ngọc Ánh - Giám đốc của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HOSE) đã mua 6.300 cổ phiếu SEC vào ngày 3/8/2010 nhưng không công bố thông tin. Từ ngày 20/10/2010 - 3/11/2010, Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 115 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Ngày 10/9/2010, ông Đỗ Lộc, anh ông Đỗ văn Nhân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) đã bán 94.353 quyền mua cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 94.353 cổ phiếu. Từ ngày 21/7/2010 - 21/9/2010, Tổng công ty Dầu Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (mã COM-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đã mua 116.770 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.295.870 cổ phiếu, chiếm 24,07% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) thông báo chấm dứt hoạt động Chi nhánh 1 Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền tại 85A Phan Kế Bính, phường Dakao, quận 1, Tp.HCM. Bà Hoàng Thị Kim Oanh, vợ ông Vũ Công Hưng - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) đã mua 100.000, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Ngày 22/9/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 661/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam 1.500.000 cổ phiếu được niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán niêm yết là 15.000.000.000 đồng. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng với số lượng đăng ký niêm yết là 9.179.290 cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ là 91.792.900.000 đồng, trụ sở chính số 16 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hòa Bình với tổng số lượng đăng ký niêm yết là 1.000.000 cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 10.000.000.000 đồng, trụ sở chính tại đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Từ ngày 27/9/2010 - 23/10/2010, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), cổ đông nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) đăng ký bán 120.000 cổ phiếu, nhằm ủy quyền bán cho khách hàng ủy thác. * Từ ngày 27/9/2010 - 25/11/2010, bà Trần Thị Lan Anh, em ông Trần Văn Trọng - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc chi nhánh Tp. HCM của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, nhằm thực hiện nhu cầu cá nhân. Từ ngày 24/9/2010 - 24/10/2010, ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính gia đình. Ngày 17/9/2010, bà Lê Ngọc Tiến, vợ ông Nguyễn Đức Trung - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (mã CIC-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, đã bán 10.100 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 39.900 cổ phiếu. Từ ngày 25/9/2010 - 25/10/2010, bà Lê Ngọc Tiến, vợ ông Nguyễn Đức Trung - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (mã CIC-HNX) đăng ký bán hết 39.900 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Từ ngày 27/9/2010 - 24/11/2010, ông Nguyễn Hồng Hải, bố ông Nguyễn Hồng Quyền - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã SCL-HNX) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, nhằm phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Từ ngày 24/9/2010 - 20/11/2010, bà Trần Thị Hồng Thái - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) đăng ký bán 4.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Từ ngày 24/9/2010 - 22/11/2010, bà Nguyễn Ngọc Anh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Từ ngày 24/9/2010 - 20/11/2010, ông Hoàng Xuân Hùng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) đăng ký bán 5.400 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Từ ngày 24/9/2010 - 22/10/2010, Công ty cổ phần Hà Châu OSC, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (mã SD1-HNX) đăng ký bán 640.687 cổ phiếu, chiếm 12,8% trên vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục tài chính. Ngày 14/9/2010, ông Nguyễn Quốc Việt, bố của bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS-HNX) đã bán hết 5.000 cổ phiếu. Ngày 17/9/2010, Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (mã DAC-HNX) đã mua 71.000 cổ phiếu, tương đương với 7,06 % trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, số cổ phiếu nắm giữ sau khi mua là 71.000 cổ phiếu, tương đương với 7,06% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Ngày 17/9/2010, ông Nguyễn Duy Khánh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (mã DAC-HNX) đã bán hết 71.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7,06% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Từ ngày 29/7/2010 - 27/8/2010, ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST-HNX) đăng ký bán 15.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 18.000 cổ phiếu. Ngày 10/9/2010, ông Đào Mạnh Kháng - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đã bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 185.080 cổ phiếu. Trong các ngày 13/7/2010, 14/07/2010; 23/7/2010 và 30/7/2010, ông Đào Mạnh Kháng - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đăng ký bán 170.000 cổ phiếu, đã bán 145.000 cổ phiếu; đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhưng không mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 195.080 cổ phiếu. Từ ngày 1/9/2010 - 16/9/2010, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát tiển Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 100.000 cổ phiếu, đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do điều kiện thị trường biến động không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 408.000 cổ phiếu, tương đương với 6,8% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Từ ngày 15/7/2010 - 15/9/2010, bà Trần Thị Thanh Phượng - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 2.500 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá giao dịch trên thị trường chưa đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.000 cổ phiếu. Từ ngày 10/7/2010 - 10/9/2010, Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HNX) đăng ký mua 60.000 cổ phiếu, đã mua 28.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 370.800 cổ phiếu. Từ ngày 13/5/2010 - 12/8/2010, bà Lê Thúy Hằng, vợ ông Lê Thành Công - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) đăng ký bán 305.000 cổ phiếu, đã bán 48.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 257.000 cổ phiếu. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex (mã PVV-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Phạm Quốc Mạnh giữa chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex kể từ ngày 9/9/2010 với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ngày 14/9/2010, bà Nguyễn Thị Thuận Huyền - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) đã bán hết 3.500 cổ phiếu. Từ ngày 18/8/2010 - 24/8/2010, ông Trần Văn Hậu - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HNX) đã mua 161.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 700.200 cổ phiếu. Từ ngày 13/8/2010 - 16/9/2010, ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) đã bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 108.583 cổ phiếu. Từ ngày 12/7/2010 - 12/9/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam (mã TH1-HNX) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu, đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do không đạt được mức giá/mua theo dự kiến, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 792.173 cổ phiếu, tương đương với 8,91%/vốn điều lệ. Theo Nguyệt Ánh - VnEconomy