Tin vắn 28.4

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 65 ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường ĐH, CĐ, TCCN và dạy nghề, trong đó, khởi công xây dựng trong năm 2009, hoàn thành vào năm 2010 và quý 2I/2011 khoảng 200.000 chỗ ở cho sinh viên. (Website Chính phủ)

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200918/20090427235436.aspx