Tin trong ngành 86/16

9 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh Cà Mau tiến hành 45 đoàn thanh tra; đã kết thúc 34 đoàn, kết luận 25 đoàn.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 7,51 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 6,4 tỉ đồng (đã nộp hơn 5,1 tỉ đồng). Toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra, thanh tra chuyên ngành 1.709 cuộc đối với 2.395 cơ sở, cá nhân; phát hiện 1.508 trường hợp sai phạm 2,82 tỉ đồng, ban hành 1.347 quyết định thu hồi số tiền 2,82 tỉ đồng (đã thu hồi 2,78 tỉ đồng, đạt 98,58%).

*9 tháng đầu năm 2016, toàn ngành Thanh tra Đà Nẵng đã triển khai 10.214 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành đối với 20.755 tổ chức, cơ sở, cá nhân. Qua đó, phát hiện sai phạm 12,4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 6,8 tỷ đồng nộp ngân sách và hơn 5,5 tỷ đồng nộp vào tài khoản Bảo hiểm Xã hội quận Liên Chiểu; ban hành 8.536 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 22,9 tỷ đồng.

* Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp và hướng dẫn cho 7.471 lượt người; tiếp nhận và xử lý 3.222 đơn trong 9 tháng. Có 1.405 đơn thuộc thẩm quyền đã được các ngành, các cấp thụ lý, xác minh và trả lời công dân. Trong 1.019 đơn đã giải quyết và xử lý, các ngành, các cấp bảo vệ quyền lợi cho 16 hộ dân, bồi thường bổ sung 11 lô đất ở và 37,4 triệu đồng.

* 9 tháng, cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã tiếp 1.604 lượt người, với 1.103 vụ việc; tiếp nhận 870 đơn. Kết quả, đã giải quyết 22/37 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, 5/9 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền; trả lại quyền lợi cho 7 người, với 14.229,5m2 đất các loại; thu hồi cho Nhà nước số tiền hơn 3,9 triệu đồng; xử lý hành chính 2 người.

* 9 tháng, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bình Định đã kết thúc 57/74 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 52 cuộc, phát hiện 88 đơn vị sai phạm hơn 8,6 tỷ đồng và 13.431m2 đất các loại; xử lý thu hồi về cho Nhà nước hơn 5,6 tỷ đồng và 1.395m2 đất các loại, xử lý khác 2,9 tỷ đồng và 12.036m2 đất các loại; xử lý thu hồi 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính 11 tập thể và 46 cá nhân có khuyết điểm, sai phạm; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ, 2 cá nhân có dấu hiệu phạm tội.

* 9 tháng, toàn ngành Thanh tra tỉnh Khánh Hòa triển khai 82 cuộc thanh tra hành chính tại 130 đơn vị; ban hành kết luận 60 cuộc; kết thúc thanh tra tại đơn vị và đang hoàn chỉnh kết luận 7 cuộc; đang tiếp tục thanh tra 15 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 41 đơn vị sai phạm 19,9 tỷ đồng, 189.745m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước 5,1 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính với số tiền 14,9 tỷ đồng, kiến nghị chấn chỉnh và đưa vào quản lý 189.745m2 đất; đã thu hồi nộp ngân sách 3,982 tỷ đồng; chuyển 1 vụ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Lê Nguyên