Tin trong ngành 82/16

Quý III, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp và hướng dẫn cho 3.445 lượt người. Riêng số đoàn đông người cấp tỉnh tiếp là 59 đoàn với 1.095 lượt người; nhận và xử lý 1.862 đơn.

Trong đó, có 936 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đã được thụ lý, xác minh và trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Số đơn còn lại lưu do trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh.

Qua giải quyết đã bảo vệ quyền lợi cho 15 hộ dân, bồi thường bổ sung và giao 9 lô đất ở và 37 triệu đồng.

*Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra trong quý III đã tiếp tục thực hiện giám sát 19 đoàn thanh tra do các cục, vụ thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ thực hiện.

Trong đó có 15 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị, 4 đoàn đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị nhưng chưa ban hành kết luận; thẩm định 10 dự thảo kết luận thanh tra theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Qua công tác thẩm định đã góp phần hoàn thiện các dự thảo kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, các kiến nghị, kết luận rõ ràng, chặt chẽ, có tính khả thi.

Bên cạnh đó, Vụ đã tham mưu và xây dựng 29 báo cáo và tham gia ý kiến đóng góp 2 dự thảo các thông tư của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước gửi xin ý kiến.

*Quý III, toàn ngành Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã và đang thực hiện 4 cuộc thanh tra hành chính.

Qua thanh tra phát hiện 2/4 đơn vị được thanh tra có sai phạm với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 393,3 triệu đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm hơn 1,2 tỷ đồng và 1 tổ chức, 9 cá nhân. Thực hiện thu hồi được hơn 2,1 tỷ đồng.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 113 cuộc tại 1.315 cá nhân, 154 tổ chức. Phát hiện 229 cá nhân và 12 tổ chức có vi phạm. Ban hành 222 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hơn 1,6 tỷ đồng, đã thu 896,3 triệu đồng.

PH