Tin thị trường - doanh nghiệp

HSBC tài trợ triển lãm tranh ảnh của các trẻ em cơ nhỡ - 2007 Buổi triển lãm tranh ảnh năm 2007 của các trẻ em cơ nhỡ với tên gọi “Sắc màu cuộc sống” đã khai mạc vào ngày 25-10-2007. Sự kiện này được tổ chức bởi Hội Từ thiện trẻ em Sài Gòn (SCC) và được tài trợ chính bởi Ngân hàng HSBC (đây là lần thứ 8 liên tiếp HSCB tài trợ chương trình này)