Tin tài chính - chứng khoán

Lãi suất tiền gửi tăng. Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) tăng lãi suất (LS) huy động tiền đồng từ 0,1% đến 0,2%/năm. LS kỳ hạn 1 tuần: 5,5%/năm; 3 tháng: 7,9%/năm; 6 tháng: 8,1%/năm; 9 tháng: 8,2%/năm; 12 tháng: 8,5%/năm; 24 tháng: 8,7%/năm... Ngân hàng TMCP Miền Tây (Western Bank) tăng LS tiền đồng từ 0,1% - 0,7%/năm.