Tin tài chính - chứng khoán

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) sẽ tổ chức đấu thầu 1.000 tỉ đồng trái phiếu (TP) Chính phủ đợt 3/2009 do Kho bạc Nhà nước phát hành vào ngày 12.3.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200910/20090308000551.aspx