Tin tài chính - chứng khoán

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 2.7, Ngân hàng ANZ công bố việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đồng ý về nguyên tắc để ANZ thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài. Điều này cho phép ANZ có cơ hội cạnh tranh bình đẳng với các ngân hàng trong nước, mở rộng hệ thống chi nhánh và đa dạng hóa sản phẩm... (T.Xuân)

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/Chungkhoan/2008/7/3/248362.tno