Tin tài chính - chứng khoán

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * Tăng lãi suất huy động USD. Ngày 22.5, Ngân hàng TMCP Phương Nam tăng lãi suất huy động tiền gửi USD của khách hàng cá nhân từ 0,5% - 1%/năm. Cụ thể lãi suất huy động kỳ hạn 1 tuần: 4%/năm; 2 tuần: 4,4%/năm; 1 tháng: 6,5%/năm; 2 tháng: 6,6%/năm; 3 tháng: 6,8%/năm; 6 tháng trở lên 7%/năm. Ngân hàng TMCP Việt Á áp dụng lãi suất huy động USD kỳ hạn 1 tháng 6,5%/năm; 2 tháng: 6,6%/năm; 3 tháng: 6,7%/năm; 6 tháng trở lên: 7%/năm. (T.Xuân)

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/5/23/240237.tno