Tin tài chính - chứng khoán

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * Ngày 14.5, Ngân hàng TMCP Sài Gòn(SCB) đưa ra sản phẩm "Đầu tư qua đêm hưởng lãi suất cao" đối với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp gửi tiền đồng không kỳ hạn.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/Chungkhoan/2008/5/15/238754.tno