Tin tài chính - chứng khoán

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 19.12, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định phạt  50 triệu đồng  đối với Công ty cổ phần Vinaconex 6. Trong năm 2007, công ty này đã thực hiện liên tiếp 2 đợt chào bán chứng khoán (CK) ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 15 tỉ đồng lên 40 tỉ đồng không đúng với quy định. Đồng thời công ty cũng phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên chủ chốt nhưng không báo cáo UBCKNN.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/Chungkhoan/2007/12/20/219817.tno