Tin tài chính - chứng khoán

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 15.10, Công ty cổ phần Xây dựng số 5 đã nhận giấy phép niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Theo đó, 8,6 triệu cổ phiếu (CP) phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng/CP với mã chứng khoán SC5 sẽ chính thức giao dịch tại HOSE vào ngày 18.10.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/Chungkhoan/2007/10/15/212519.tno