Tin tặc khai thác lỗi IE7 mới nhất

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Tin tặc đã khai thác một lỗi trong Internet Explorer 7 mà Microsoft vừa vá hôm 10/2/2009.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=13053&chnlid=20&t=pcolarticle